Bảo trì dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Bảo trì dữ liệu, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image689

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn tháng, năm bảo trì

Chọn bảo trì dữ liệu từ tháng, năm

Thực hiện

Thực hiện việc bảo trì dữ liệu

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn tháng, năm bắt đầu bảo trì.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc bảo trì dữ liệu.

Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều. Để tiết kiệm thời gian NSD có thể chọn khoảng thời gian bảo trì phù hợp với yêu cầu quản lý.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC