Chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Ghi sổ - Bỏ ghi sổ theo lô >

Chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Liệt kê những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ và nguyên nhân của việc thất bại. NSD có thể lưu hoặc in kết quả này.

Cách thao tác

-       Trên cửa sổ Ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô, kích chuột vào nút <<Kết quả>>, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image688

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày CT

Ngày chứng từ của chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Số CT

Số chứng từ của chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Loại CT

Loại chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Nguyên nhân

Nguyên nhân của việc ghi sổ/bỏ ghi sổ thất bại

Lưu

Lưu danh sách chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

In

In danh sách chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhấn nút <<Lưu>> nếu muốn lưu danh sách chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Nhấn nút <<In>> nếu muốn in danh sách chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC