Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi > Chuyển tiền nội bộ >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Thêm nhanh một chứng từ tương tự chứng từ được chọn.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Phiếu rút tiền kho bạc, chọn chứng từ cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q, hoặc kích chuột vào biểu tượng image274 trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện hộp hội thoại hiển thị thông tin tương tự chứng từ được chọn.

-       Thay đổi các thông tin cần thiết cho chứng từ mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để cất giữ chứng từ mới.

-       Nhấn nút <<Đóng>> để thoát khỏi hộp hội thoại

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC