Bổ sung dự toán thu theo NDKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Bổ sung dự toán thu theo NDKT >

Bổ sung dự toán thu theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD lập chứng từ bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Bổ sung dự toán thu theo NDKT, tại màn hình Bổ sung dự toán thu theo NDKT, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Bổ sung dự toán thu theo NDKT trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình để thêm mới một chứng từ Bổ sung dự toán thu theo NDKT.

image398

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán để tổng hợp dữ liệu

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu của dự toán

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu của dự toán

Ngân sách nhà nước

Số dự toán ngân sách nhà nước được bổ sung

Tỉ lệ xã hưởng

Nhập tỉ lệ phần trăm ngân sách xã được hưởng

Ngân sách xã

Số dự toán ngân sách xã được bổ sung (Cột Ngân sách xã = Cột Ngân sách nhà nước * Cột Tỉ lệ xã hưởng (%))

-       NSD chọn mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế cần nhập bổ sung dự toán.

8 Lập chứng từ Bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán thu bổ sung chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

8 Lập chứng từ Bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế dựa vào chứng từ Bổ sung dự toán thu theo mục lục ngân sách

-       Trong trường hợp NSD đã lập chứng từ Bổ sung dự toán thu theo MLNS, NSD chỉ cần nhấn nút <<Tổng hợp>>, hệ thống sẽ dựa vào công thức đã được thiết lập tại phần Tạo Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, tự động sinh ra số dự toán thu bổ sung theo nội dung kinh tế chi tiết theo từng chỉ tiêu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC