Chọn chứng từ ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp > Tổng hợp chứng từ cùng loại >

Chọn chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn chứng từ đã ghi sổ vào bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Cách thao tác

-       Tại cửa sổ Tổng hợp chứng từ cùng loại, nhấn nút <<Chọn>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image658

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại chứng từ

Loại chứng từ cần tổng hợp, ví dụ: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc,…

Chọn

Tích chọn chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Diễn giải

Diễn giải của chứng từ phát sinh

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn tất hoặc bỏ chọn tất chứng từ trong danh sách

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn chứng từ vào bảng tổng hợp

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhấn chọn biểu tượng image659 ở ô Loại chứng từ, chọn loại chứng từ cần tổng hợp trong danh sách sổ xuống.

-       Sau khi chọn loại chứng từ, các chứng từ thuộc loại chứng từ vừa chọn sẽ hiển thị trong danh sách, NSD chỉ cần tích chọn chứng từ cần tổng hợp, hoặc tích Chọn tất/Bỏ tất để chọn tất cả các chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn chứng từ vào bảng tổng hợp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC