Chọn bảng lương để hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Hạch toán chi phí lương >

Chọn bảng lương để hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn bảng lương để hạch toán chi phí.

Cách thao tác

-       Trên màn hình danh sách Hạch toán chi phí lương, kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc kích chuột vào biểu tượng image616 trên thanh công cụ hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, xuất hiện hộp hội thoại:

image617

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tháng

Tháng của bảng lương cần hạch toán chi phí

Năm

Năm của bảng lương cần hạch toán chi phí

Số

Số của bảng lương cần hạch toán chi phí

Tổng tiền thực lĩnh

Tổng tiền thực lĩnh trên bảng lương cần hạch toán chi phí

Thực hiện

Nhấn chọn nút này để thực hiện chọn bảng lương để hạch toán chi phí

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

-       Kích chọn bảng lương cần hạch toán chi phí.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để chọn bảng lương cần hạch toán chi phí.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC