Sửa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu >

Sửa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về chương trình mục tiêu cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn Chương trình mục tiêu cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image262 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Chương trình mục tiêu, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC