Thêm mới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu >

Thêm mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Chương trình mục tiêu để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image335 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image336

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã CTMT

Mã số của chương trình mục tiêu (bắt buộc nhập)

Tên CTMT

Tên của chương trình mục tiêu (bắt buộc nhập)

Thuộc CTMT

Xác định chương trình mục tiêu tổng hợp

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Chương trình mục tiêu

Cất

Lưu Chương trình mục tiêu mới

Hủy bỏ

Không lưu Chương trình mục tiêu mới

-       Nhập Mã CTMT, Tên CTMT vào các ô nhập liệu tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Chương trình mục tiêu mới. DMucCTMTNhanban

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC