Sửa Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

Sửa Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các đơn vị trực thuộc.

Cách thao tác

-       Chọn đơn vị trực thuộc cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Đơn vị trực thuộc, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC