Thêm mới Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

Thêm mới Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới Đơn vị trực thuộc để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo tài chính tại đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Đơn vị trực thuộc, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image328

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đơn vị

Mã của đơn vị trực thuộc (bắt buộc nhập)

Tên đơn vị

Tên của đơn vị trực thuộc (bắt buộc nhập)

Thuộc đơn vị

Xác định đơn vị tổng hợp

Diễn giải

Thông tin chi tiết về đơn vị trực thuộc

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về đơn vị trực thuộc

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về đơn vị trực thuộc

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã đơn vị, Tên đơn vị và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về đơn vị trực thuộc.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC