Sửa Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản kết chuyển >

Sửa Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển.

Cách thao tác

-       Chọn tài khoản kết chuyển cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tài khoản kết chuyển, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC