Sửa Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

Sửa Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các mã thống kê.

Cách thao tác

-       Chọn mã thống kê cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Mã thống kê, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC