Thêm mới Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

Thêm mới Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới một mã thống kê để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Mã thống kê, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image320

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã thống kê

Mã số thống kê theo chỉ tiêu kế toán (bắt buộc nhập)

Tên mã thống kê

Tên của mã thống kê (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết có liên quan đến mã thống kê

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi mã thống kê

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về mã thống kê

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về mã thống kê

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã thống kê, Tên mã thống kê và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về mã thống kê.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC