Sửa Khoản chi xã

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Khoản chi xã >

Sửa Khoản chi xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các khoản chi xã.

Cách thao tác

-       Chọn khoản chi xã cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Khoản thu chi địa phương, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC