Thêm mới Khoản chi xã

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Khoản chi xã >

Thêm mới Khoản chi xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới một khoản chi xã vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Khoản chi xã, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image312

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoản thu chi

Tên của khoản thu chi (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về khoản thu chi

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi khoản thu chi

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về khoản thu chi

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về khoản thu chi

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Khoản thu chi và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về khoản thu chi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC