Thêm mới Đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Danh sách đối tượng >

Thêm mới Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một đối tượng để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Đối tượng, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image282

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin đối tượng

Thông tin về đối tượng

Mã đối tượng

Mã của đối tượng (bắt buộc nhập)

Loại đối tượng

Xác định đối tượng thuộc loại nào

Tên đối tượng

Tên của đối tượng (bắt buộc nhập)

Địa chỉ

Địa chỉ của đối tượng

Thôn xóm

Thôn xóm nơi đối tượng sinh sống

Điện thoại

Số điện thoại của đối tượng

Fax

Số fax của đối tượng

Thông tin người liên hệ

Thông tin về người liên hệ của đối tượng

Người liên hệ

Tên người liên hệ

Chức danh

Chức vụ của người liên hệ

Mobile

Số điện thoại di động của người liên hệ

Email

Địa chỉ thư điện tử của người liên hệ

Số CMND

Số chứng minh nhân dân của người liên hệ

Ngày cấp CMND

Ngày cấp CMND của người liên hệ

Nơi cấp

Nơi cấp CMND của người liên hệ

Thông tin khác

Các thông tin có liên quan khác

Tên ngân hàng

Tên ngân hàng của đối tượng

TK ngân hàng

Tài khoản ngân hàng của đối tượng

Website

Website của đối tượng

Diễn giải

Thông tin chi tiết về đối tượng

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi đối tượng

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về đối tượng

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về đối tượng

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã đối tượng, Tên đối tượng và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về đối tượng.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC