Sửa Tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tiết >

Sửa Tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép NSD sửa thông tin về tiết cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn tiết cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image262 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tiết, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC