Sửa Mục/Tiểu mục chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục chi >

Sửa Mục/Tiểu mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các mục/tiểu mục chi.

Cách thao tác

-       Chọn mục/tiểu mục chi cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Mục/Tiểu mục chi, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC