Sửa Nhóm mục chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nhóm mục chi >

Sửa Nhóm mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các nhóm mục chi.

Cách thao tác

-       Chọn nhóm mục cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ. Chương trình hiển thị hộp hội thoại:

image253

-       Trên hộp hội thoại Sửa Nhóm mục chi, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC