Thêm mới Loại khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Thêm mới Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một loại khoản để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại khoản, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image240 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image249

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại khoản

Mã của loại khoản (bắt buộc nhập)

Thuộc loại khoản

Xác định loại khoản tổng hợp

Tên loại khoản

Tên của loại khoản (bắt buộc nhập)

Được sử dụng cho đơn vị

Tuỳ chọn có hiển thị thông tin Loại khoản hiện thời trong danh sách chọn Loại khoản của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo như Sổ thu ngân sách xã, Sổ chi ngân sách xã... hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới Loại khoản)

Cất

Lưu các thông tin  mới tạo về loại khoản

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của loại khoản

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã loại khoản, Tên loại khoản và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về loại khoản mới tạo.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC