Sửa Mã cấp ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mã cấp ngân sách >

Sửa Mã cấp ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép NSD sửa mã của các cấp ngân sách.

Cách thao tác

-       Chọn Mã cấp ngân sách cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chọn biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Mã cấp ngân sách, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC