Mã cấp ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Mã cấp ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Danh mục Mã cấp ngân sách phục vụ cho việc lấy thông tin trên các chứng từ cập nhật theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã cấp ngân sách, xuất hiện màn hình Mã cấp ngân sách gồm 02 cột như sau:

image243

Tại màn hình Chương, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa Mã cấp ngân sách, DMucChuongNap NạpIn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC