Thêm mới Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Chương >

Thêm mới Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một chương ngân sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Chương ngân sách, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image240 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image241

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chương

Mã của chương ngân sách (bắt buộc nhập)

Tên chương

Tên của chương ngân sách (bắt buộc nhập)

Được sử dụng cho đơn vị

Tuỳ chọn có hiển thị thông tin Chương hiện thời trong danh sách chọn Chương của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo như Sổ thu ngân sách xã, Sổ chi ngân sách xã... hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới Chương)

Cất

Lưu các thông tin  mới tạo về chương ngân sách

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của chương ngân sách

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã chương, Tên chương vào các ô nhập liệu tương ứng.

-       Nhấn vào nút <<Cất>> để lưu giữ thông tin mới tạo.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC