Tham số in Tổng hợp thuyết minh báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Tổng hợp thuyết minh báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Tổng hợp thuyết minh báo cáo tài chính.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tổng hợp báo cáo tài chính\Tổng hợp thuyết minh báo cáo tài chính.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image206

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm báo cáo

Chọn năm báo cáo cần xem hoặc in báo cáo

Danh sách các xã

Danh sách các xã đã khai báo là đơn vị trực thuộc

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn năm báo cáo: NSD nhấn nút image190 ở ô Năm báo cáo cho phép NSD chọn năm báo cáo muốn in.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC