Tham số in Sổ tài sản cố định (mẫu Phòng ban); Sổ tài sản cố định (mẫu Điện Biên)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ tài sản cố định (mẫu Phòng ban); Sổ tài sản cố định (mẫu Điện Biên)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ tài sản cố định (mẫu Phòng ban); Sổ tài sản cố định (mẫu Điện Biên).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tài sản cố định\Sổ tài sản cố định (mẫu Phòng ban) hoặc Sổ tài sản cố định (mẫu Điện Biên).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image188

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Phòng ban

Chọn phòng ban cần in và xem báo cáo

Loại TSCĐ

Chọn Loại tài sản cố định cần in và xem báo cáo

Mã tài sản

Mã hiệu tài sản

Tên tài sản

Tên của tài sản

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn Năm: NSD nhấn nút image186 ở ô Năm để chọn năm cần in báo cáo.

-       Chọn Phòng ban: NSD nhấn nút image139 ở ô Phòng ban, xuất hiện danh sách Phòng ban, kích chuột vào phòng ban cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn Loại TSCĐ: NSD nhấn nút image139 ở ô Loại TSCĐ, xuất hiện danh sách Loại TSCĐ, kích chuột vào loại tài sản cố định cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn in chi tiết từng tài sản cố đinh bằng cách tích vào ô vuông image163 bên trái mã tài sản cần xem, hoặc chọn in tất cả các tài sản cố định trong danh sách bằng cách tích chọn vào ô vuông image163 Chọn tất/Bỏ tất.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC