Tham số in Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng; Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Công cụ, dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image176

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Phòng ban

Chọn phòng ban cần xem hoặc in báo cáo

Loại vật tư/CCDC

Chọn loại vật tư, công cụ dụng cụ cần xem hoặc in báo cáo

Mã CCDC

Mã hiệu của công cụ dụng cụ

Tên CCDC

Tên của công cụ dụng cụ

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Phòng ban: NSD nhấn nút image177 ở ô Phòng ban, xuất hiện danh sách Phòng ban, kích chuột vào phòng ban cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn Loại vật tư/CCDC: NSD nhấn nút image177 ở ô Loại vật tư/CCDC, xuất hiện danh sách Loại vật tư/CCDC, kích chuột vào loại vật tư, công cụ dụng cụ cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn in chi tiết từng mã công cụ dụng cụ bằng cách tích chọn vào ô vuông tại cột chọn tương ứng với từng công cụ dụng cụ. Hoặc chọn tất cả vật tư, công cụ dụng cụ bằng cách tích vào ô vuông Chọn tất/Bỏ tất.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC