Bàn làm việc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Bàn làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Bàn làm việc là giao diện đầu tiên xuất hiện sau khi NSD mở dữ liệu kế toán thành công.

image1

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC