Tạo dữ liệu kế toán mới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Tạo dữ liệu kế toán mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép tạo một dữ liệu kế toán sử dụng.

Cách thực hiện

-       Sau khi khởi động MISA Bamboo.NET 2015, người dùng vào menu Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới.

-       Xuất hiện hộp hội thoại:

image90

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để bắt đầu bước đầu tiên của việc Tạo dữ liệu kế toán mới.

+       Trong trường hợp người sử dụng chưa đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, hộp hội thoại sẽ hiển thị như sau:

image52

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đơn vị

Tên của đơn vị

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị

Quận/Huyện

Quận hoặc Huyện của đơn vị

Tỉnh/TP

Tỉnh hoặc Thành phố của đơn vị

Điện thoại

Số điện thoại của đơn vị

Fax

Số Fax của đơn vị

Mã đơn vị

Mã của đơn vị

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập thông tin đơn vị

Trở lại

Trở lại bước thao tác trước

Tiếp tục

Chuyển sang thao tác tiếp theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

+       Trong trường hợp người sử dụng đã đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, hộp hội thoại sẽ hiển thị thông tin về đơn vị, ví dụ:

image91

-       Nhập Điện thoại, Fax, Mã đơn vị (nếu cần).

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo Chọn ngày hạch toán.

image54

-       Chọn ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu kế toán.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán.

image27

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán mới

Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tạo

Nơi lưu

Nơi lưu dữ liệu kế toán mới tạo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập thông tin đơn vị

Trở lại

Trở lại bước thao tác trước

Tiếp tục

Chuyển sang thao tác tiếp theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Đặt tên dữ liệu kế toán mới tại ô Tên tệp dữ liệu.

-       Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán bằng cách kích chuột vào biểu tượng image92 bên phải của ô Nơi lưu.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

image93

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thực hiện

Thực hiện tạo dữ liệu kế toán mới

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập thông tin đơn vị

Trở lại

Trở lại bước thao tác trước

Tiếp tục

Chuyển sang thao tác tiếp theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Nhấn nút <<Thực hiện>>, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tạo dữ liệu kế toán.

image94

-    Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn thành việc tạo Dữ liệu kế toán mới và chuyển sang các bước chuyển đổi dữ liệu từ KTXA vào phần mềm MISA Bamboo.NET 2015.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC