Tính hao mòn TSCĐ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tài sản cố định > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Tính hao mòn TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Hao mòn TSCĐ

-Kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại chứng từ cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image465 trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần thêm.

image570

 

-       Chọn năm tính hao mòn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>. Chương trình tự động tính hao mòn TSCĐ đối với tất cả các TSCĐ đã được khai báo trong danh mục Tài sản cố định với trạng thái hiện nay là Đang dùng và tính khấu hao.

image571

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm tính KH

Hiển thị năm tính hao mòn tài sản

Diễn giải

Nội dung của chứng từ hao mòn TSCĐ

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu Khấu hao TSCĐ)

Tài sản

Hiển thị mã tài sản tính hao mòn

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ tính hao mòn

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ tính hao mòn

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ hao mòn

Số tiền

Số tiền khấu hao năm

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Đối tượng

Đối tượng của phiếu hao mòn TSCĐ

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

 

-       Nhập thông tin chứng từ, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC