Phiên bản R9

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in báo cáo B03b-X  quyết toán chi ngân sách xã hiển thị thêm cột lũy kế và nhóm số liệu theo chương, khoản

Mẫu Báo cáo B03b-X Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS hiện tại đang chỉ hiển thị phát sinh trong kỳ báo cáo. Tuy nhiên nhiều đơn vị có nhu cầu theo dõi số liệu lũy kế đến kỳ báo cáo để biết số liệu chi từ đầu năm đến thời điểm in báo cáo.

Phiên bản này bổ sung thêm B03b-X Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (mẫu lũy kế) đáp ứng nhu cầu xem báo cáo có cột lũy kế.

Để xem báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\ Báo cáo đặc thù\ Báo cáo tài chính\ B03b-X Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (mẫu lũy kế)

 

B03_LK

 

Khi đó, báo cáo hiển thị như hình:

 

B03_bc

 

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in sổ theo dõi thu, sổ theo dõi chi đã qua kho bạc hiển thị thêm cột lũy kế để biết được tổng tiền chi ngân sách qua kho bạc từ đầu năm đến thời điểm hiện tại

Mẫu Sổ theo dõi thu ngân sách xã đã qua kho bạc và Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc hiện tại đang chỉ hiển thị phát sinh trong kỳ. Tuy nhiên nhiều đơn vị có nhu cầu theo dõi số liệu lũy kế đến kỳ báo cáo để biết số liệu thu, chi đã qua kho bạc từ đầu năm đến thời điểm in báo cáo.

Phiên bản này bổ sung thêm tùy chọn "Hiển thị cột lũy kế" trên 2 mẫu sổ: Sổ theo dõi thu ngân sách xã đã qua kho bạc và Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (TP Thái Bình). Tùy chọn này mặc định không tích, để các đơn vị không có nhu cầu xem số liệu lũy kế như mẫu biểu trong các phiên bản trước vẫn xem báo cáo bình thường.

Để xem Sổ theo dõi thu ngân sách xã đã qua kho bạc và Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho (TP Thái Bình) có hiển thị cột Lũy kế, tại Tham số báo cáo, anh/chị tích chọn "Hiển thị cột lũy kế" là được.

thu-chi

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28), hiển thị được nhiều dòng nội dung chi tiết

Ở các phiên bản trước, phần mềm đã cho phép in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo TT 28, tuy nhiên mẫu này đang cộng gộp các dòng trên chứng từ thành một dòng duy nhất.

Đối với các đơn vị có nhiều công trình, hoặc nhiều hạng mục, khi làm giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư cần thể hiện chi tiết từng công trình, hạng mục. Phiên bản này cho phép lấy lên chi tiết theo từng dòng hạch toán trên chứng từ, đồng thời thay đổi giao diện Tham số báo cáo, để đơn vị có thể nhập số liệu chi tiết cho từng dòng chứng từ, ứng với từng công trình, hạng mục công trình.

TT28_1

 

TT28_2

hmtoggle_plus1Bổ sung cách lấy lên số liệu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Theo TT 28 trên giao diện Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng để thanh toán cùng lúc cho nhiều chứng từ tạm ứng

Ở các phiên bản trước, phần mềm đã cho phép in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28) trên 2 giao diện: Phiếu rút tiền kho bạc và Chuyển khoản kho bạc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị thực hiện tạm ứng cho nhà thầu nhiều lần, đến khi quyết toán công trình mới làm thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho nhiều lần tạm ứng khác nhau, phần mềm cho phép in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28) trên giao diện Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

Sau khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng, anh/chị nhấn In, chọn Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28)

TT28-3

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in sổ S22-X phần II số dự toán rút lấy được số phát sinh có của TK 008 lên để đối chiếu với cáo B07-X dễ dàng

Ở các phiên bản trước, phần mềm đã cho phép in Sổ S22-X phần II. Tuy nhiên mẫu sổ này hiện tại lấy số liệu "Dự toán đã nhận" theo phát sinh Có TK 1121.

Ở nhiều đơn vị, theo yêu cầu của kho bạc, số liệu "Dự toán đã nhận" chỉ hiển thị phát sinh Có TK 1121 thực chi và toàn bộ phần chi đã thanh toán tạm ứng, đồng thời để tiện việc đối chiếu với Báo cáo B07-X. Do đó phần mềm bổ sung thêm tùy chọn "Dự toán đã rút: PS có 008" trên Tham số báo cáo khi in Sổ S22-X.

Khi tích chọn "Dự toán đã rút: PS có 008", cột "Dự toán đã nhận" trên báo cáo sẽ hiển thị số liệu TK 008. Khi không tích chọn, số liệu trên báo cáo vẫn lấy theo PS có TK 1121 như trước đây.

S22

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in được biểu số 02 (công khai dự toán) và biểu 03 (công khai quyết toán) theo thông tư số 21/2005/TT-BTC

oTheo quy định trong Thông tư số 21/2005/TT-BTC thì đơn vị cần in Biểu 02: Công khai dự toán thu, chi và biểu số 03: Công khai quyết toán thu chi để công khai số liệu thu/chi

oĐể in được hai mẫu biểu này anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo theo Quyết đinh, Thông tư và tiếp tục chọn đến Báo cáo công khai và chọn mẫu biểu cần in.

R9-4

o Biểu 02 được lấy số liệu từ dự toán thu và dự toán chi theo MLNS lên

o Biểu 03 được lấy số liệu thực tế phát sinh lên. Trong đó mục thu lấy phát sinh có tài khoản 7142 lên, Mục chi lấy phát sinh nợ tài khoản 8142 lên

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in được  sổ S18-X - sổ chi tiết đầu tư XDCB theo quyết định 94

o Đối với đơn vị xã có phát sinh hoạt động xây dựng cơ bản, chương trình hỗ trợ anh/chị in mẫu sổ S18-X: Sổ chi tiết đầu tư XDCB.

o Để in được mẫu này anh/chị vào: Báo cáo theo Quyết đinh, Thông tư và tiếp tục chọn đến "Xây dựng cơ bản" và chọn mẫu S18-X.

R9-7

Sau khi chọn Sổ cần in, chương trình hiển thị cửa sổ tham số báo cáo. Anh/chị chọn tham số báo cáo và nhấn đồng ý.

R9-88

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn sau khi lập bảng kê thực chi chương trình hỗ trợ lập nhanh được chứng từ rút dự toán nhập quỹ tiền mặt để không phải tự gõ lại thông tin

Đơn vị có thể dùng khoản tiền đang có tại đơn vị để chi cho các nghiệp vụ có đầy đủ chứng từ. Sau khi lập chứng từ chi và lập bảng kê thanh toán kho bạc thì đơn vị thực hiện rút dự toán nhập quỹ tiền mặt để bù cho số đã chi trước đó.

Ở phiên bản này, phần mềm hỗ trợ Sinh giấy rút dự toán từ bảng kê thực chi, để đơn vị không phải tự gõ lại thông tin đã nhập trên chứng từ chi.

Để thực hiện tính năng này, sau khi lập bảng kê và nhấn Cất, đơn vị vào Tiện ích\ Sinh giấy rút dự toán.

Anh/chị lưu ý: Phần mềm chỉ hỗ trợ sinh Giấy rút dự toán từ bảng kê thực chi khi chứng từ chi hạch toán phát sinh có TK 111 (phiếu chi tiền mặt).

sinh GRDT

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in được lệnh ghi thu ghi chi ngân sách để gửi cho kho bạc và cơ quan tài chính

oLệnh ghi thu, ghi chi ngân sách là chứng từ kế toán do Cơ quan Tài chính hoặc UBND xã lập để hạch toán các khoản phí, lệ phí để lại ghi thu, ghi chi cho đơn vị, ghi thu ghi chi về chi đầu tư XDCB từ tài khoản tiền gửi, các khoản chi ngân sách khác theo hình thức ghi thu, ghi chi; là căn cứ để KBNN thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN

oĐể in được mẫu này sau khi lập bảng kê ghi thu chi ghi anh/chị chọn In Lệnh ghi thu,ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) (TT số 08/2014/TT-BTC)

R9-01

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi có thể nhập được tên chủ tài khoản để đáp ứng nghiệp vụ thực tế tại đơn vị là mỗi tài khoản ngân hàng có 1 chủ tài khoản riêng không phải là tên đơn

oTại xã Mỗi quỹ công tương ứng với một tài khoản và người quản lý riêng, chủ tài khoản riêng. VD: Chủ tài khoản là Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới, ban quản lý dự án quỹ vì người nghèo, trong trường hợp này chủ tài khoản không phải là tên đơn vị trong giấy phép sử dụng. Vì vậy, Khi in bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kế toán mong muốn lấy lên được đúng tên chủ tài khoản (hiện tại khi nào cũng lấy tên đơn vị ở giấy phép sử dụng lên).

o Để đáp ứng được nhu cầu trên khi in "Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi" trên cửa sổ tham số báo cáo chương trình cho phép anh/chị gõ sửa lại thông tin chủ tài khoản. Thông tin chủ tài khoản được lưu lại theo tài khoản được chọn.

R9-03

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in bảng kê cho phép kế toán tùy chỉnh được thứ tự sắp xếp. VD: cho sắp xếp được các tiểu mục từ nhỏ đến lớn

o Chức năng này cho phép anh/chị tùy chỉnh được mẫu biểu và sắp xếp các chỉ tiêu theo thiết lập khi tùy chỉnh mẫu.

oAnh/ chị vào hệ thống\tùy chỉnh mẫu chọn "Tùy chỉnh mẫu bảng kê" sau đó thực hiện tùy chình mẫu bảng kê -> sau khi tùy chỉnh xong in bảng kê chương trình hỗ trợ sắp xếp theo tùy chỉnh đã chọn. Anh/chị xem chi tiết theo hình phía dưới

R9-04

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi xuất khẩu chứng từ/sổ sách/báo cáo hiển thị đủ các cột trên chứng từ/sổ sách/báo cáo không hiển thị các cột thừa

oChức năng này cho phép anh/chị xuất khẩu các báo cáo/sổ sau không bị thừa, trộn cột. Trên chương trình in báo cáo ra thế nào thì xuất khẩu đảm bảo hiển thị đầy đủ như vậy.

Mẫu 01 theo TT 61

Mẫu 02 theo TT 61

S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt

S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt

S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc