Phiên bản R8

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Các vấn đề phát triển

Cải tiến tốc độ in sổ S05-X: Sổ chi ngân sách xã

Ở các phiên bản trước, khi xem Sổ S05-X: Sổ chi ngân sách xã, phần mềm chạy chậm, làm cho người dùng phải chờ đợi, không xem được báo cáo kịp thời.

Phiên bản này tối ưu tốc độ Sổ S05-X, giúp người dùng tiết kiệm thời gian để xem báo cáo.

Kế toán muốn khi in Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt thể hiện số tiền chi tiết theo từng dòng hạch toán trên phiếu thu, chi để dễ dàng đối chiếu với chứng từ thực tế

Ở các phiên bản trước, khi xem Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt, mỗi chứng từ thu, chi sẽ hiển thị trên 1 dòng chứng từ. Khi đó người dùng có thể đối chiếu và kiểm soát số liệu theo từng chứng từ.

Ở phiên bản này, khi xem  Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt, phần mềm có thêm tùy chọn "Hiển thị từng dòng chi tiết". Khi tích vào tùy chọn này, mỗi dòng chứng từ chi tiết sẽ hiển thị thành 1 dòng trên sổ, giúp người dùng kiểm soát chi tiết từng khoản thu chi trong mỗi chứng từ.

Tính năng này áp dụng cho tất cả các mẫu Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt hiện đang có trong phần mềm.

 

S02b

 

Bổ sung mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mẫu theo thông tư số 28/2012/TT-BTC

Người dùng có thể in được Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo mẫu thông tư 28/2012/TT-BTC trên phần mềm.

Mẫu có thể in tại giao diện Chuyển khoản kho bạc và Phiếu rút tiền kho bạc.

 

giay de nghi tt

Kế toán muốn in "Sổ tổng hợp chi ngân sách xã (mẫu ngang) (S06b-X)" theo từng nguồn hạch toán để có thể đối chiếu với các báo cáo chi ngân sách xã chi tiết theo từng nguồn

Ở các phiên bản trước, Sổ tổng hợp chi ngân sách xã (S06-X) mẫu ngang chỉ hiển thị theo mục lục ngân sách, không phân biệt được số chi của từng nguồn.

Phiên bản này cho phép người dùng xem được Sổ tổng hợp chi ngân sách xã (S06-X) mẫu ngang theo từng nguồn phát sinh, để dễ dàng đối chiếu với các báo cáo chi ngân sách xã chi tiết theo nguồn.

Khi xem Sổ, phần mềm bổ sung hộp tham số báo cáo, để người dùng lựa chọn Năm và nguồn cần xem. Đơn vị tích chọn nguồn cần xem báo cáo để xem chi tiết nguồn đó. Nếu đơn vị muốn xem tất cả các nguồn phát sinh, mỗi nguồn xem dưới dạng một báo cáo riêng, thì chọn nguồn là Tất cả. Trường hợp đơn vị vẫn muốn xem sổ như trước đây, đơn vị chọn nguồn Tổng hợp.

 

S06b

 

 

Kế toán muốn in  Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (mẫu Đặc thù Sóc Sơn) in được tháng chỉnh lý riêng và số liệu cả năm không bao gồm tháng chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chủ quản.

Đối với Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (đặc thù Sóc Sơn), phiên bản này đáp ứng việc xem báo cáo riêng cả năm (bao gồm 12 tháng), xem riêng tháng chỉnh lý quyết toán, và xem báo cáo bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán.

Để xem báo cáo của 12 tháng trong năm, khi xem báo cáo, người dùng chọn kỳ báo cáo là Năm nay

Để xem riêng báo cáo trong thời gian chỉnh lý quyết toán, người dùng tích chọn "In tháng chỉnh lý quyết toán" trên hộp tham số báo cáo.

Để xem báo cáo của một khoảng thời gian (quý 4, tháng 12, 6 tháng cuối năm), bao gồm cả số liệu trong thời gian chỉnh lý, người dùng chọn kỳ báo cáo cần in (kỳ này phải có ngày đến kỳ là 31.12 của năm tài chính), sau đó tích chọn "Bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán" để xem báo cáo.

 

soc son

Khi in báo cáo năm, kế toán muốn báo cáo đối chiếu kho bạc B07, B08, mẫu 02 và Bảng cân đối tài khoản theo năm riêng và cả năm bao gồm tháng chỉnh lý riêng, để kiểm soát được số liệu trước và sau chỉnh lý

Ở các phiên bản trước, khi xem các báo cáo B07, B08, Mẫu số 02, Bảng cân đối tài khoản, nếu người dùng chọn tham số kỳ báo cáo là Năm nay, thì số liệu sẽ hiển thị số liệu bao gồm 12 tháng của năm tài chính và tháng chỉnh lý quyết toán.

Ở phiên bản này, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn "Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán".

Để xem báo cáo của 12 tháng trong năm, khi xem báo cáo, người dùng chọn kỳ báo cáo là Năm nay

Để xem riêng báo cáo trong thời gian chỉnh lý quyết toán, người dùng tích chọn "In tháng chỉnh lý quyết toán" trên hộp tham số báo cáo.

Để xem báo cáo của một khoảng thời gian (quý 4, tháng 12, 6 tháng cuối năm), bao gồm cả số liệu trong thời gian chỉnh lý, người dùng chọn kỳ báo cáo cần in (kỳ này phải có ngày đến kỳ là 31.12 của năm tài chính), sau đó tích chọn "Bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán" để xem báo cáo.

Khi in bảng kê Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Bảng kê chứng từ thanh toán, kế toán muốn lấy được thông tin ngày tháng ở phần ký được lấy theo ngày hệ thống để không phải tự điền tay

Ở phiên bản này, khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Bảng kê chứng từ thanh toán, phần mềm bổ sung tùy chọn in theo ngày chứng từ, hoặc in theo ngày hệ thống, để người dùng có thể lựa chọn khi in, giúp cho việc in Giấy đề nghị thanh toán và Bảng kê chứng từ thanh toán được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng đơn vị.

Để lựa chọn in theo ngày hệ thống hoặc theo ngày chứng từ, ở hộp tham số thông tin bổ sung, người dùng tích chọn tùy chọn tương ứng. Tùy chọn này được lưu lại cho các lần in sau để người dùng không phải lựa chọn lại.

Tính năng này được áp dụng cho Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (mẫu QĐ 759 và mẫu Tùy chỉnh), Bảng kê chứng từ thanh toán (mẫu TT161 và mẫu Tùy chỉnh)

 

tuy chon in

Kế toán muốn in  Giấy đề nghị thanh toán - Mẫu C37-HD khi thực hiện nghiệp vụ chi thanh toán

Mẫu C37-HD được bổ sung từ phiên bản này, để người dùng có thể in khi thực hiện nghiệp vụ chi thanh toán.

Mẫu được in từ 2 giao diện: Phiếu chi và Chứng từ nghiệp vụ khác.

 

c37

Khi tìm kiếm chứng từ kế toán, kế toán muốn ngầm định được tiêu chí tìm kiếm theo ngày hạch toán và khoảng thời gian được ngầm định từ 1.1 đến 31.12 năm tài chính để hạn chế tìm thiếu chứng từ do thời gian chọn bị sai

Ở các phiên bản trước, khi thực hiện chức năng Tìm kiếm chứng từ, phần mềm đang mặc định tiêu chí tìm kiếm theo Ngày chứng từ và thời gian tìm kiếm từ đầu năm tài chính đến ngày hạch toán hiện tại. Điều này làm việc tìm kiếm các chứng từ trước năm hiện hành dễ bị thiếu chứng từ do chọn nhầm thời gian.

Ở phiên bản này, phần mềm mặc định tiêu chí tìm kiếm theo ngày hạch toán, thời gian tìm kiếm mặc định từ 1.1 đến 31.12 năm tài chính hạch toán, để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm chứng từ.

 

tim kiem

 

Khi in mẫu đối chiếu kho bạc 01, kế toán muốn số liệu điều chỉnh dự toán thể hiện đúng bên chỉ tiêu Dự toán nhận trong kỳ

Ở các phiên bản trước, trong kỳ, khi phát sinh nghiệp vụ "Điều chỉnh dự toán", số liệu điều chỉnh sẽ làm thay đổi cột "Dự toán giao đầu năm" trên Mẫu số 01.

Phiên bản này thay đổi cách hiển thị cho chính xác với nghiệp vụ phát sinh: Số liệu điều chỉnh dự toán sẽ làm thay đổi số liệu dự toán giao trong kỳ trên mẫu số 01.

Kế toán mong muốn khi in Giấy rút vốn đầu tư lưu lại được thông tin tham số đã nhập và cho phép hiển thị được số dòng trên một trang để tăng độ rộng của phần chân chữ ký

Từ phiên bản này, khi in Giấy rút vồn đầu tư, người dùng nhập các thông tham số vào hộp thoại, các thông tin này sẽ được lưu lại theo từng chứng từ. Để lần sau in lại chứng từ này, người dùng không cần phải nhập lại.

Đồng thời bổ sung tùy chọn số dòng  hiển thị trên một trang, để người dùng có thể lựa chọn đáp ứng yêu cầu của kho bạc, đồng thời tối ưu độ rộng trên chân chữ ký.

Để chọn số dòng trên một trang, khi in, tại tab Thông tin bổ sung, chọn tab Tùy chọn hiển thị, nhập số dòng mong muốn vào ô "Số dòng trên một trang"