Phiên bản R13

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R13

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Đáp ứng nghiệp vụ Điều chuyển CCDC giữa các phòng ban

Phiên bản này cho phép điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng khác. Theo đó để thực hiện điều chuyển phòng ban, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn chi tiết Tại đây

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi phát sinh nghiệp vụ nộp trả tạm ứng thì chương trình phải lấy đúng số dư tạm ứng.

Phiên bản này phần mềm tách nghiệp vụ Nộp trả thành 2 nghiệp vụ độc lập là Nộp trả- thực chi và Nộp trả- tạm ứng. Theo đó:

oNộp trả- thực chi: Là nộp trả các khoản rút dự toán thực chi

oNộp trả- tạm ứng: Là nộp trả các khoản rút về tạm ứng.

Trên giao diện nhập liệu chứng từ, tại cột Nghiệp vụ, người dùng có thể chọn "Nộp trả-thực chi" hoặc "Nộp trả- tạm ứng" tương ứng với nghiệp vụ cụ thể của đơn vị.

 

R13-1

 

Việc tách nghiệp vụ sẽ làm thay đổi cách lấy số liệu trên các chứng từ và báo cáo sau:

oChứng từ:

1.Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ số 759/QĐ-BTC) và Mẫu tùy chỉnh

2.Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (QĐ số 759/QĐ-BTC)

oSổ sách:

1.S14-X: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc

oBáo cáo:

1.Mẫu 02: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

2.B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

3.B03b-X:  Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

4.B03d-X:  Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo NDKT

5.B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Đối với các dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ nộp trả, chuyển đổi từ phiên bản trước R13 lên phiên bản này, phần mềm sẽ thực hiện như sau:

oVới các nghiệp vụ Nộp trả hạch toán 1121/8142 và 111/8142, khi chuyển đổi mặc định là nghiệp vụ "Nộp trả- thực chi"

oVới các nghiệp vụ Nộp trả hạch toán khác 2 cặp định khoản đối ứng trên, khi chuyển đổi mặc định nghiệp vụ là "Nộp trả- tạm ứng"

Lưu ý: Phần mềm chỉ thay đổi cách lấy số liệu trên các mẫu báo cáo chuẩn theo thông tư, quyết định. Các mẫu báo cáo đặc thù vẫn giữ nguyên cách lấy số liệu như các phiên bản trước đó.

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách C2-10NS theo thông tư 08 trên phần mềm để giao dịch với Kho bạc

Phiên bản này phần mềm bổ sung biểu mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách C2-10/NS theo TT 08

Để in được phiếu này, người dùng thực hiện nghiệp vụ Điều chỉnh kinh phí thu hoặc Điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm. Sau khi lập, người dùng vào chức năng In trên thanh công cụ, chọn "Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách TT08/2013"

 

R13-2

 

Khi đó chứng từ sẽ hiển thị thông tin như hình:

 

R13-3

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp theo nguồn), số tiền qui về đơn vị nghìn đồng để số tiền không bị trôi dòng

Phiên bản này cho phép khi in "Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp theo nguồn), người dùng có thể lựa chọn đơn vị tính là "Đồng" hoặc "Nghìn đồng".

R13-4

 

Việc bổ sung đơn vị tính là "Nghìn  đồng" giúp các đơn vị có số liệu lớn không bị tràn số liệu xuống 2 dòng.

Quy tắc làm tròn đến hàng nghìn đồng như quy tắc làm tròn thông thường.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in khi sổ S05-X (TT146) chương trình cho phép chọn nguồn kinh phí khi in để đơn vị dễ đối chiêu số liệu trên từng nguồn

Phần mềm thực hiện bổ sung tham số Nguồn khi in mẫ Sổ S05-X theo TT146. Theo đó trên form tham số bổ sung thêm tham số nguồn để NSD lựa chọn in

 

R13-5

Tham số cho phép chọn một nguồn hoặc tổng hợp các nguồn.

oNếu chọn một nguồn thì hiển thị thông tin nguồn trên tiêu đề báo cáo là tên nguồn được chọn, báo cáo để NSD có thể đối chiếu được

oNếu chọn nguồn là "Tổng hợp" thì không hiển thị thông tin nguồn và số liệu là của tổng hợp tất cả các nguồn để mặc định báo cáo hiển thị như cũ

hmtoggle_plus1Kế toán muốn ngày chứng từ trên Bảng kê chứng từ chi thể hiện ngày của chứng từ gốc để kho bạc đối chiếu kiểm tra

Khi in Bảng kê chứng từ chi (đặc thù Triệu Phong), phần mềm bổ sung thêm tùy chọn hiển thị Ngày hạch toán hay Ngày chứng từ gốc, để người dùng có thể lựa chọn.

 

R13-6

 

Nếu tùy chọn "Ngày chứng từ" thì cột "Ngày C.T" hiển thị ngày chứng từ trên giao diện nhập liệu.

Nếu tùy chọn "Ngày chứng từ gốc" thì cột " "Ngày C.T" hiển thị ngày chứng từ gốc trên các dòng chi tiết của giao diện nhập liệu.