Hủy dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh >

Hủy dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đến cuối năm đơn vị không sử dụng hết số dự toán được giao và cũng không được phép chuyển sang năm sau. Đơn vị nhận được thông báo phải huỷ toàn bộ số dự toán còn ở kho bạc. NSD thực hiện ghi chép thông báo hủy dự toán vào phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Hủy dự toán

-Kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image335 trên thanh công cụ.

2-3-2012 4-04-16 pm

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày QĐ

Ngày của quyết định điều chỉnh dự toán

Số QĐ

Số quyết định điều chỉnh dự toán

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ điều chỉnh dự toán

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu điều chỉnh

Nguồn

Mã nguồn kinh phí của chỉ tiêu dự toán

Chương

Mã chương của chỉ tiêu dự toán

Khoản

Mã khoản của chỉ tiêu dự toán

Nhóm mục chi

Mã nhóm mục chi của chỉ tiêu hủy dự toán

Dự án

Dự án được giao dự toán

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ cho chỉ tiêu dự toán

Số tiền

Số tiền hủy dự toán (nhập số tiền âm)

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

-     Nhập thông tin hủy dự toán và tích chuột vào biểu tượng image455 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC