Vấn đề tiếng Việt

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Các vấn đề nảy sinh và cách giải quyết >

Vấn đề tiếng Việt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Câu 1: Sau khi cài đặt chương trình không hiển thị tiếng Việt phải làm như thế nào?

Trả lời:

MISA Bamboo.NET 2015 sử dụng font Unicode có sẵn trong Windows. Việc không hiển thị tiếng Việt được là do NSD đã lựa chọn font khác để hiển thị.

Để hiển thị được tiếng Việt, thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1:

-       Vào Start\Programs\MISA Bamboo.NET 2015\MISA Viet Setting 2007.

image48

-       Xuất hiện hộp hội thoại sau:

image49

-       Chọn Chương trình, font và các thông tin khác như hình trên.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chấp nhận việc thiết lập font.

Trước khi thực hiện thao tác thiết lập font này NSD nên lưu cấu hình font hiện tại để sử dụng lại nếu cần. Cách lưu cấu hình font như sau: Nhấn chuột phải vào màn hình Windows, chọn Properties, sau đó nhấn nút <<Save As>> và chọn <<Save>>, chọn <<OK>>.

Cách 2:

-       Nhấn chuột phải vào màn hình Desktop của Windows, chọn Pesonalize\Windows Color\ Advanced appearance settings….

NSD có thể thực hiện theo hướng dẫn này bằng cách vào Start\Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization

-       Trên hộp hội thoại Window Color and Appearance, lựa chọn từng thành phần của Windowns trong mục Item. Nếu mục nào có phần Font sáng thì lựa chọn font Microsoft Sans Serif, Arial hoặc Tahoma.

-       Sau khi lựa chọn và chuyển đổi tất cả các thành phần và font, nhấn <<OK>> sau đó chọn tiếp <<Apply>>.

-       Nhấn <<Save changes>> để đóng hộp hội thoại.

Câu 2: Khi làm việc với MISA Bamboo.NET 2015 không gõ được tiếng Việt phải làm như thế nào?

Trả lời:

Việc không gõ được tiếng Việt có thể do một trong các nguyên nhân sau:

-       Máy tính đang sử dụng cùng một lúc nhiều bộ gõ như ABC, Vietkey, Unikey… Trong trường hợp này, phải tắt tất cả các bộ gõ và chỉ để lại một bộ gõ Vietkey hoặc Unikey.

-       Phần mềm gõ tiếng Việt đã bị NSD đóng lại. Trong trường hợp này phải khởi động lại chương trình gõ tiếng Việt như Vietkey hoặc Unikey.

-       Phần mềm gõ tiếng Việt đang để ở chế độ Tiếng Anh. Trong trường hợp này cần chuyển bộ gõ về chế độ gõ tiếng Việt (với bảng mã là Unicode).

Câu 3: Khi gõ tiếng Việt trong chương trình MISA Bamboo.NET 2015 thấy xuất hiện ký tự lạ phải làm như thế nào?

Trả lời:

Do phần mềm gõ tiếng Việt đang để chế độ gõ tiếng Việt với bảng mã không phải là Unicode. Vì vậy phải đổi sang gõ tiếng Việt bằng bộ mã Unicode.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC