Vấn đề cài đặt

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Các vấn đề nảy sinh và cách giải quyết >

Vấn đề cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Câu 1: Tại sao không thấy biểu tượng MSSQL Server trên thanh Taskbar? Phải vào đâu để biết SQL Server đang chạy?

Trả lời:

Với bản Microsoft SQL 2005 Express thì biểu tượng của chương trình MSSQL Server không hiện trên Taskbar. Nếu muốn kiểm tra để biết SQL Server có đang chạy hay không, thực hiện các thao tác sau:

-       Vào Start\Programs\Microsoft SQL 2005\Configuration Tools\SQL Server Surface Area Configuration, xuất hiện cửa sổ:

image46

-       Chọn chức năng Surface Area Configuration for Services and Connections, xuất hiện hộp hội thoại:

image47

-       Chọn View by Instance, chọn Instance MISABAMBOO.

-       Kiểm tra xem trạng thái Service StatusRunning hay không, nếu không chọn nút <<Start>>.

Đây là chương trình phục vụ cho MISA Bamboo.NET 2015. MISA Bamboo.NET 2015 sẽ không thể chạy được nếu dịch vụ này không chạy. Tuy nhiên, NSD chỉ cần kiểm tra dịch vụ này một lần duy nhất vì sau khi được khởi động dịch vụ sẽ tự động chạy ở những lần tiếp theo.

Câu 2: Từ máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Vista, người dùng truy cập vào máy tính khác và tiến hành cài đặt MISA Bamboo.NET 2015 từ tệp autorun.exe thì không được. Vậy phải làm thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp này, hãy sao chép (copy) bộ cài MISA Bamboo.NET 2015 về máy tính cá nhân rồi tiến hành cài đặt từ tệp autorun.exe một cách bình thường.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC