Các vấn đề khác

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Các vấn đề nảy sinh và cách giải quyết >

Các vấn đề khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Không xem được DEMO chương trình phải làm như thế nào?

Trả lời:

Do trong máy tính chưa cài phần mềm Macromedia Flash. NSD cần phải cài đặt phần mềm này để có thể xem được DEMO chương trình. Bộ cài Macromedia Flash đã có sẵn trên đĩa CD-ROM.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC