Lập phiếu thu

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Lập phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hàng tháng, khi tính lương cho các cán bộ xã phường, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Lương\Lập bảng lương

-       Tại màn hình Bảng lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image583 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image584

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Lập bảng lương

Tạo bảng lương mới

Tháng

Tháng tạo bảng lương

Năm

Năm tạo bảng lương

Số

Số của bảng lương trong tháng

Lập mới dựa trên bảng lương khác

Lập bảng lương dựa trên bảng lương sẵn có (từ tháng trước nếu có). Bỏ tích chọn để lập mới hoàn toàn

Tự động thêm vào cán bộ mới

Tích chọn để tự động thêm vào cán bộ mới

Lấy cả cán bộ đã ngừng theo dõi

Tích chọn để lấy lên cả cán bộ đã ngừng theo dõi

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục tạo bảng lương

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo bảng lương

 

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lập bảng lương. Chương trình hiển thị bảng lương theo các thông tin đã thiết lập

image585

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn kinh phí

Chọn nguồn kinh phí khi lập bảng lương

STT

Số thứ tự cán bộ

Mã cán bộ

Mã số cán bộ được thanh toán lương

Họ và tên

Họ và tên cán bộ được thanh toán lương

Tên Phòng/Ban

Phòng/Ban tương ứng với cán bộ được chọn

Cấp bậc chức vụ

Cấp bậc chức vụ của từng cán bộ được thanh toán lương

Mã số ngạch lương

Mã số ngạch lương của cán bộ

Hệ số lương

Hệ số lương của cán bộ

Hệ số phụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp của cán bộ

Hệ số phụ cấp khác

Hệ số phụ cấp khác tương ứng với từng cán bộ bao gồm: Phụ cấp vượt khung, Phụ cấp thâm niên, …

Cộng hệ số

Cộng hệ số = Hệ số lương + Hệ số phụ cấp chức vụ + các hệ số phụ cấp khác (nếu có)

Thành tiền

Thành tiền = mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành  X Cộng hệ số

Nghỉ việc không được hưởng lương

Số tiền lương nghỉ không lương bị khấu trừ căn cứ số ngày nghỉ không được hưởng lương và lương bình quân ngày

BHXH trả thay lương

Số tiền BHXH trả thay lương theo chế độ

Tổng cộng tiền lương và BHXH được hưởng

Tổng tiền lương được hưởng và tiền BHXH trả thay lương của cán bộ

Các khoản phải khấu trừ

Thông tin về các khoản phải khấu trừ vào lương như BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn phí và thuế thu nhập cá nhân

Bảo hiểm xã hội

Khoản tiền bảo hiểm xã hội khấu trừ vào lương

Bảo hiểm y tế

Khoản tiền bảo hiểm y tế khấu trừ vào lương

Bảo hiểm thất nghiệp

Khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương

Công đoàn phí

Công đoàn phí khấu trừ vào lương

Thuế thu nhập

Thuế thu nhập phải khấu trừ

Cộng

Tổng tiền khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn phí và thuế thu nhập

Thu nhập tính thuế

Thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân = Tổng cộng tiền lương và BHXH được hưởng – (khoản khấu trừ BHXH + khoản khấu trừ BHYT + khoản khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp + Giảm trừ gia cảnh).

Giảm trừ gia cảnh

Khoản tiền giảm trừ gia cảnh

Tổng số tiền còn được nhận

Tổng số tiền còn được nhận = Tổng số tiền lương và BHXH được hưởng – tổng tiền các khoản khấu trừ vào lương (bao gồm khấu trừ BHXH, khấu trừ BHYT, Công đoàn phí và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

Cất

Lưu giữ lại thông tin về bảng lương vừa tạo

In

NSD có thể in mẫu bảng lương hiện tại (lập thế nào in ra thế đấy) hoặc các mẫu theo quy định

Đóng

Thoát khỏi hộp hội thoại

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

 

-       Nhập thông tin phiếu thu, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin Bảng lương.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC