Lập phiếu chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Lập phiếu chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi bảng lương được duyệt, thực hiện hạch toán chi phí lương. Thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Hạch toán chi phí lương

-       Trên màn hình danh sách Hạch toán chi phí lương, kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc kích chuột vào biểu tượng image616 trên thanh công cụ hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, xuất hiện hộp hội thoại:

image617

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tháng

Tháng của bảng lương cần hạch toán chi phí

Năm

Năm của bảng lương cần hạch toán chi phí

Số

Số của bảng lương cần hạch toán chi phí

Tổng tiền thực lĩnh

Tổng tiền thực lĩnh trên bảng lương cần hạch toán chi phí

Thực hiện

Nhấn chọn nút này để thực hiện chọn bảng lương để hạch toán chi phí

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

-       Kích chọn bảng lương cần hạch toán chi phí.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để chọn bảng lương cần hạch toán chi phí. Chương trình hiển thị màn hình chứng từ hạch toán chi phí lương.

image618

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Thông tin giải thích cho chứng từ hạch toán chi phí lương

Ngày CT

Ngày chứng từ hạch toán chi phí lương

Ngày HT

Ngày hạch toán chứng từ hạch toán chi phí lương

Số CT

Số chứng từ hạch toán chi phí lương

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thống kê như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền …, trang Hạch toán còn gồm các thông tin về MLNS như Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, thông tin về hình thức cấp phát, nghiệp vụ …

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang Hạch toán Diễn giải, TK Nợ, TK Có …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

Cất

Lưu giữ lại thông tin về chứng từ hạch toán chi phí tiền lương vừa tạo

Đóng

Thoát khỏi hộp hội thoại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

 

-       Nhập thông tin phiếu thu, nhấn nút “Cất” để lưu giữ chứng từ hạch toán chi phí lương.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC