Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Cài đặt >

Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của đơn vị, MISA Bamboo.NET 2015 có chế độ sao lưu dữ liệu tự động mỗi khi kết thúc chương trình. NSD nên đặt chế độ này để dữ liệu của đơn vị mình luôn an toàn, tránh những rủi ro khách quan như mất điện đột ngột,…

Để đặt chế độ sao lưu tự động, sau khi mở dữ liệu kế toán MISA Bamboo.NET 2015, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, chọn trang Tuỳ chọn khác, sau đó tại phần Sao lưu tích chọn vào ô Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình.

Xem thêm

Mở dữ liệu kế toán

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC