Hướng dẫn gỡ bỏ MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Cài đặt >

Hướng dẫn gỡ bỏ MISA Bamboo.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

-       Nhấn nút Start, chọn Control Panel.

image10

-       Tiếp theo chọn Unistall a program.

image11

-       Tiếp tục chọn dòng có tên MISA Bamboo.NET 2015.

image12

-       Nhấn chuột vào nút <<Unistall>> để tiến hành gỡ bỏ phần mềm, xuất hiện hộp hội thoại thông báo thông báo yêu cầu người dùng xác nhận việc gỡ bỏ ứng dụng.

image13

-       Nhấn nút <<Yes>>, phần mềm sẽ được tự động gỡ bỏ ra khỏi máy tính của người sử dụng.

image14

-       Nhấn nút <<Finish>>  để kết thúc việc gỡ bỏ MISA Bamboo.NET 2015.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC