Hướng dẫn cài đặt

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Cài đặt >

Hướng dẫn cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Chuẩn bị cài đặt

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015.

Thao tác cài đặt

  Xem phim hướng dẫn:

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

-       Cho đĩa CD-ROM chương trình MISA Bamboo.NET 2015 vào ổ đĩa, đợi khoảng 20 giây sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM.

image2

Thông tin chi tiết trên màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Xem hướng dẫn cài đặt phần mềm

Cài đặt MISA Bamboo.NET

Cài đặt phần mềm MISA Bamboo.NET 2015

Hướng dẫn sử dụng

Mở trang hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015

Phần mềm tiện ích

Cài đặt các phần mềm tiện ích khác

Giới thiệu công ty

Xem phim giới thiệu Công ty cổ phần MISA

Trong trường hợp màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM không tự động xuất hiện, NSD cần thực hiện các thao tác sau:

+ Kích chuột phải  vào biểu tượng My Computer và chọn Open.

+ Trên cửa sổ My Computer, kích chuột phải vào biểu tượng ổ đĩa CD-ROM và chọn Explore.

+ Trên cửa sổ mới hiện ra, kích đúp vào tệp autorun.exe sẽ xuất hiện màn hình giới thiệu như hình trên.

-       Nhấn nút <<Cài đặt MISA Bamboo>>, xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt.

image3

-       Nhấn nút <<Next>> để tiếp tục việc cài đặt.

-       Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với NSD.

image4

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

I accept…

Đồng ý với các điều khoản trong Giấy phép sử dụng

I do not accept…

Không đồng ý với các điều khoản trong Giấy phép sử dụng

Print

In nội dung Giấy phép sử dụng

Next

Tiếp tục việc cài đặt phần mềm

Back

Quay trở về trang màn hình trước

Cancel

Bỏ qua quá trình cài đặt

-       Tích chọn I accept…

-       Nhấn nút <<Next>> để tiếp tục việc cài đặt, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu NSD nhập thông tin của mình.

image5

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

User Name

Tên NSD

Company Name

Tên đơn vị

Next

Tiếp tục việc cài đặt phần mềm

Back

Quay trở về trang màn hình trước

Cancel

Bỏ qua quá trình cài đặt

-       Nhập tên NSD vào phần User Name và tên đơn vị vào phần Company Name. Sau đó nhấn nút <<Next>> để tiếp tục.

-       Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt.

image6

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Complete

Đây là chế độ cài đặt tất cả các tính năng cần thiết được đặt sẵn trong phần mềm (Chế độ ngầm định)

+ MISA Bamboo.NET 2015

+ SQL Server 2005 Express

+ MS.Net Framework 2.0

Custom

Cho phép NSD tự chọn thành phần muốn cài. Chọn chế độ này nếu NSD không muốn cài thành phần mà trên máy đã có rồi, như SQL Server 2005 Express hoặc MS.Net Framework 2.0.

Next

Tiếp tục việc cài đặt phần mềm

Back

Quay trở về trang màn hình trước

Cancel

Bỏ qua quá trình cài đặt

-       Chọn phương pháp cài đặt, sau đó nhấn nút <<Next>> để tiếp tục. Hộp hội thoại hiển thị thông tin về người dùng và thư mục cài đặt chương trình sẽ xuất hiện.

image7

-       Nhấn nút <<Next>>, máy sẽ tự động cài đặt phần mềm.

image8

-       Khi cài đặt xong phần mềm, màn hình kết thúc hiện ra với thông báo việc cài đặt đã hoàn thành.

image9

-       Chương trình đã ngầm định tích chọn “Chay MISA Bamboo.NET 2015”, cho phép NSD khởi động ngay MISA Bamboo.NET 2015 để làm việc. Nếu không muốn khởi động chương trình ngay, NSD bỏ chọn tại ô này

-       Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt.

Đối với máy tính đã cài đặt MISA Bamboo.NET 2015, người sử dụng có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ trước. Trong trường hợp này, người sử dụng không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt.

Các thành phần sau bắt buộc phải cài đặt:

-       SQL Server 2005 Express

-       MS.Net Framework 2.0

-       MISA Bamboo.NET 2015

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC