Xoá Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc >

Xoá Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa tài khoản kho bạc khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn tài khoản kho bạc cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC