Xoá Phòng ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng ban >

Xoá Phòng ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa phòng ban khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn phòng ban cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một phòng ban có ít nhất một phòng ban con thuộc nó, cần phải xoá phòng ban con trước khi xoá phòng ban lớn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC