Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng ban >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các tiểu ban, trên màn hình chỉ hiển thị các phòng ban.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Phòng ban, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image237 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các phòng ban trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC