Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục chi >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các tiểu mục chi, trên màn hình chỉ hiển thị các mục chi tổng hợp.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Mục/Tiểu mục chi, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image237 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các mục chi tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC