Xoá Loại hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại hoạt động tài chính >

Xoá Loại hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Loại hoạt động tài chính khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn Loại hoạt động tài chính cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một Loại hoạt động tài chính có ít nhất một Loại hoạt động tài chính con thuộc nó, cần phải xoá Loại hoạt động tài chính con trước khi xoá Loại hoạt động tài chính cha.

Không thể xoá các Loại hoạt động tài chính thuộc về hệ thống.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC