Xoá Vật tư

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư >

Xoá Vật tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa vật tư khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn vật tư cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu vật tư đã có phát sinh như được nhập kho hoặc xuất kho, NSD cần xoá chứng từ phát sinh đó thì mới có thể xoá vật tư.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC