Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản kết chuyển >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách tài khoản kết chuyển.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Tài khoản kết chuyển, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image226 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC