Xoá Hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động tài chính >

Xoá Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa hoạt động tài chính khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn hoạt động tài chính cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC