Xoá Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Xoá Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa công cụ dụng cụ khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn công cụ dụng cụ cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu CCDC đã có phát sinh như được nhập kho, xuất kho, ghi tăng hoặc ghi giảm, NSD cần xoá chứng từ phát sinh đó thì mới có thể xoá CCDC.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC